πŽπ‘πƒπˆππ€ππ™π€ πƒπˆπ‘πˆπ†π„ππ™πˆπ€π‹π„ – 𝐀𝐑𝐄𝐀 π•πˆπ†πˆπ‹π€ππ™π€ π’π„ππ’πŽ π”ππˆπ‚πŽ 𝐈𝐍 π•πˆπ€ 𝐂𝐀𝐋𝐕𝐀𝐍𝐄𝐒𝐄: 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 πˆπ‹ 𝟐𝟏 ππŽπ•π„πŒππ‘π„ 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 πŽπ‘π„ πŸ—:𝟎𝟎

Dal Comune, In evidenza, News    0 Commenti     18/11/2022
πŽπ‘πƒπˆππ€ππ™π€ πƒπˆπ‘πˆπ†π„ππ™πˆπ€π‹π„ – 𝐀𝐑𝐄𝐀 π•πˆπ†πˆπ‹π€ππ™π€
π’π„ππ’πŽ π”ππˆπ‚πŽ 𝐈𝐍 π•πˆπ€ 𝐂𝐀𝐋𝐕𝐀𝐍𝐄𝐒𝐄: 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 πˆπ‹ 𝟐𝟏 ππŽπ•π„πŒππ‘π„ 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 πŽπ‘π„ πŸ—:𝟎𝟎
Il Comandante della Polizia Municipale Luogotenente Giovanni Buonocore comunica che, dalle ore 09:00 di lunedΓ¬ 21 novembre 2022, verrΓ  modificata la circolazione stradale in via Calvanese, mediante l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso dal civico 11 al civico 36 e poi in via D. Salvato direzione di via Don Vincenzo Iuliano. Il dispositivo viene adottato al fine di migliorare la viabilitΓ  cittadina e nell’ottica di una sensibile limitazione della velocitΓ  veicolare, dell’eliminazione della sosta selvaggia e, di conseguenze, per diminuire il rischio di incidenti in questa area della cittΓ .

Allegati

Allegati:

GetByteAllegato.pdf (151.98 KB)